540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2007
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
informatika
Üveges Bálint Áron
Magzati szívmuködés phonocardiografikus jeleinek vizsgálata Matching Pursuit módszer alkalmazásával
Témavezető:
Dr. Kovács Ferenc - Horváth Csaba
Összefoglaló
Dolgozatomban bemutatom a kutatási projektet, melynek keretén belül munkámat végeztem, majd a magzati szívhangot. Bemutatom a diagnosztikaliag fontos jelenségeket, melyek megjelennek a magzati szívhangról készült akusztikus felvételeken, valamint érintem ezek élettani hatását.

Ezután röviden bemutatom az eddig alkalmazott módszereket és azok hiányosságait, valamint az általam alkalmazott Matching Pursuit eljárás matematikai alapjait.

Ismertetem az általam alkalmazott Matching Pursuit implementációt, majd bemutatom és értékelem az elért eredményeket. Kitérek a szívhangok detekciójára és paramétereinek meghatározására. Végül bemutatom további terveimet mind rövid, mind pedig hosszú távon.
Üveges Bálint Áron
Üveges Bálint Áron
A TDK-n való részvétel a jövőre készít fel. Immár hat éve dolgozom a távközlésben, napi szinten foglalkozom szabványokkal, termékek és rendszerek működésével. A TDK dolgozatom elkészítésekor végzett forráskutatás tanított meg arra, hogyan találjam meg és értelmezzem a feladatom elvégzéséhez szükséges információkat. Munkám elengedhetetlen része az adott termékre vagy rendszerre vonatkozó megfontolások, következtetések és követelmények érthető dokumentálása. A TDK dolgozatom megírása volt az egyik első tevékenységem, amely arra sarkallt, hogy tudásomat a legközérthetőbb formában adjam át az érintetteknek. Nem múlik el nap, hogy ne kelljen valamilyen távközlési témát formális vagy informális keretek között bemutatnom vagy megbeszélnem másokkal. A TDK előadásom volt az egyik első ilyen alkalom, ahol megtapasztalhattam, hogyan kell előadni, a hallgatósággal kommunikálni és a szakmai kérdésekre azonnal reagálni. Csak hálás lehetek a témavezetőimnek, hogy bíztattak és támogattak a TDK-n való részvételen.
Curriculum Vitae
Szakmai háttér:

Product architect, Nokia Networks
2014 június –

Network Engineering Specialist, Nokia Solutions and Networks
2014 január – 2014 május

Software Specialist, Nokia Solutions and Networks
2012 július – 2013 december

Software Engineer, Nokia Siemens and Networks
2008 Augusztus – 2012 június

Tanulmányok:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Mérnök Informatikus
2003-2009

Diploma címe: Magzati phonocardiografikus jelek vizsgálata az ütések azonosítására a zajjal erősen terhelt időszakaszokban

Veszprémi Egyetem
Mérnök Informatikus
2000-2003

Kiss János Altábornagy Általános és Középiskola, Budapest
1996-2000
Dr. Kovács Ferenc
Dr. Kovács Ferenc
Adatok feltöltés alatt
Horváth Csaba
Horváth Csaba
Adatok feltöltés alatt