540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2015
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
műszaki
Bajnok Balázs - Pólik Marcell
Magas frekvenciájú ultrahang transzdúcer fejlesztése bőrvizsgálatokra
Témavezető:
Dr. Gyöngy Miklós
Összefoglaló
Korunk egyik legveszélyesebb betegsége a rák, az egyik leggyakoribb ráktípus pedig a bőrrák világszerte. (Az USA-ban ez a leggyakoribb, míg hazánkban a harmadik leggyakoribb.) Az időben észrevett rákos daganatok egy része kezelhető, ezért belátható, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a pontos és korai differenciál-diagnosztikára.
A dolgozat fő témája egy olyan magas frekvenciájú ultrahang transzdúcer fejlesztése, amely alkalmas lehet daganatok megkülönböztetésére, így segítve a megbízható és korai diagnózist. A beszámoló kitér – a piezoelektromos transzdúcerek rövid ismertetésén túl – az akusztikus lencsék szükségességére és alkalmazására is. Készítettünk egy agar-grafit szövetutánzó fantomot, amelyről különböző eszközökkel ultrahang képeket rögzítettünk. A kutatás során többfajta egy-elemes ultrahang transzdúcerrel kísérleteztünk: először egy kutatásra fejlesztett gömbfókuszált transzdúcert használtunk (Olympus Panametrics 0.75”), majd egy USB-vel számítógéphez csatlakoztatható hordozható ultrahanggal (Interson Near Field Vascular) pásztáztuk a fantomot. Továbbá készítettünk egy saját, egy-elemes, nem fókuszált PVDF-transzdúcert, amelynek munkánk során elvégeztük a szimulációját és karakterizálását, majd egy akusztikus lencsét építve, kiegészítettük azt egy fókuszált transzdúcerré. Segítségével fókuszálva is végeztünk mérést a fantomról. Az eredmények diszkussziója után rövid összegzés keretén belül előretekintünk a jövőbeni feladatokra, esetleges előrelépési lehetőségekre.
Bajnok Balázs
Bajnok Balázs
TDK-munkát végezni minden szempontból megéri. Egyrészt az ember rengeteg új dolgot tanul, amelyek később hasznára válnak, másrészt tapasztalatokat szerez a kutatói élet mindennapi kihívásaiból.
Nem utolsó sorban megbecsültséggel is jár, ami mindig jól eső érzés az embernek.
Curriculum Vitae
1991-ben születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a budai vár tövében található Toldy Ferenc Gimnáziumban végeztem, majd felvételiztem a PPKE-ITK molekuláris bionika alapképzésére. Harmadévben csatlakoztam a Gyöngy Miklós vezette Ultrahang Laborhoz. BSc-s szakdolgozatom témája mikrorészecskék méretének ultrahanggal történő becslése volt (Quantitative Ultrasound for Estimating Microparticle Size with Applications in Diagnosis), ezt követően a mesterképzés (info-bionika MSc) kezdetén kezdtem el foglalkozni az ultrahang transzdúcerekkel szintén Gyöngy Miklós, illetve Tihanyi Attila iránymutatása segítségével. Ezt követően Pólik Marcellel közösen írtunk egy TDK-dolgozatot, amelyet az országos fordulóban különdíjjal jutalmaztak.
Pólik Marcell
Pólik Marcell
Adatok feltöltés alatt
Curriculum Vitae
2009-ben végeztem Pannonhalmán, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban és még abban az évben felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának Molekuláris Bionika szakára.
A kari TDK-ra először 2010-ben adtam be dolgozatot társammal Friedrich Péterrel, Buborék alapú hajtóművek címmel. Később 2014-ben kezdtem el dolgozni az Ultrahang Laborban és a kutatás eredményeképp adtam be egy újabb dolgozatot, immár Bajnok Balázzsal.
2015 tavaszán Erasmus+ ösztöndíj keretében Tallinnban töltöttem fél évet a Tallinni Műszaki Egyetemen.
2014 tavasza óta a StreamNovation Kft-nél dolgozom fejlesztőként.
Dr. Gyöngy Miklós
Dr. Gyöngy Miklós
Adatok feltöltés alatt