540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2015
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
műszaki
Makra Ákos
Konvoluciós ultrahang képalkotási modell kísérleti validálása
Témavezető:
Dr. Gyöngy Miklós
Összefoglaló
Az ultrahang képalkotás napjaink egyik legelterjedtebb orvosi képalkotási módszere, amely számos előnnyel bír (mint például költséghatékonyság, hordozhatóság, biztonság) más diagnosztikai módszerekkel szemben. Ugyanakkor az ultrahang képek értelmezése nagyrészt szubjektív feladat, s jelenleg a mikroszkopikus szöveti struktúra és a kapott ultrahang kép közötti kapcsolat nem teljes mértékben felderített. A leggyakrabban használt ultrahang képalkotási modell konvolúciós alapokon nyugszik, ahol a vizsgált közeg akusztikus inhomogenitásából származó szórási függvényt konvolváljuk a képalkotó rendszer térbeli impulzusválaszával. Amennyiben egy ilyen ultrahang képalkotási modellt lehetséges lenne validálni, első lépésként egyszerűbb, élettelen szórócentrumokkal, akkor ez megnyitná az utat a szövettani képek és ultrahang képek közti kapcsolat feltárása felé.

Jelen dolgozatban olyan mérési elrendezést valósítottunk meg, ahol lehetséges volt egyidejűleg ultrahanggal és makró fénykép rögzítésével követni 49 mikron átmérőjű polisztirol gömbök síkbeli eloszlását. A makró módban készült fénykép lehetővé tette a szórási függvény becslését, valamint az ultrahang kép szimulálását. Összehasonlítva az igazi és a szimulált ultrahang képet mondhatjuk, hogy diszkrét szórók esetén a fent említett modell pontos szimulációt eredményez. Tudomásunk szerint ez az első eset, hogy sikerült az ultrahang képet pontosan megjósolni a szórási függvény becslésével. Jelen munka alapjául szolgál a következő elbírálás alatt levő cikknek: "Experimental Validation of a Convolution-Based Ultrasound Image Formation Model using a Planar Arrangement of Micrometer-Scale Scatterers" (Szerzők: Gyöngy Miklós és Makra Ákos).
Makra Ákos
Makra Ákos
Véleményem szerint a TDK-n való részvétel elsősorban nem azért fontos, hogy helyezést érjünk el, hanem azért, hogy gyakoroljunk, feszegessük a saját határainkat, hibázzunk, hiszen ezekből nem csak tanulhatunk, hanem tisztába kerülhetünk a saját gyengeségeinkkel és erősségeinkkel, valamint azzal, hogy mi az, amit élvezettel csinálunk. Emellett fontosnak tartom kiemelni, mennyire meghatározó az, hogy a kutatási eredményeinket (de nem csak azt) megfelelően prezentálni tudjuk mind írásbeli dolgozat, mind rövid előadás formájában. Egyik sem egyszerű, ezért ezt a lehetőséget is érdemes megragadni a gyakorlásra. A TDK-n való részvétel során milliónyi kihívás elé kerülünk: a részletekre való ügyelés nehézsége, az időkeret betartása az előadás során úgy, hogy mégis egy egész és logikus történetet mondjunk el, aminek eleje és vége van, ezalatt a közérthetőség és a szakmaiság közötti kompromisszum megtalálása, a határidők betartása és még sorolhatnám.

Ha valaki ezen képességeit fejleszti, akkor nem csak a munkaerőpiacon indul óriási előnnyel, hanem a mindennapi életben is profitálhat belőle.
Curriculum Vitae
tanulmányok:
2003-2009 Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium, Békéscsaba
2009-2011 BME TTK fizika BSc
2011-2014 PPKE ITK molekuláris bionika mérnöki BSc (jeles)
szakdolgozat címe: Experimental Validation of an Ultrasound Image Formation Model
2014-2015 PPKE ITK Info-bionika mérnöki MSc (kitüntetéses)
Bio-nano mérőeszközök és képalkotók szakirány
diplomaterv címe: Scanning Acoustic Microscope System for Examining Biological Tissue
szakmai tevékenység:
2014 június - szeptember 3 hónapos nyári ERASMUS szakmai gyakorlat
Philips Research Eindhoven, Patient Care Solutions department, Hollandia
téma: Pain monitoring during surgery
2014 szeptember - 2015 július PPKE ITK Ultrahang Laboratórium:
Központi Alapok Program keretében: Pásztázó akusztikus mikroszkóp fejlesztése bőrvizsgálatokra Labview környezetben
Dr. Gyöngy Miklós
Dr. Gyöngy Miklós
Adatok feltöltés alatt