540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2015
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
biológia
Miczán Vivien
CB1 kannabinoid receptorok szubcelluláris eloszlásának vizsgálata korrelált konfokális és szuperrezolúciós STORM képalkotás felhasználásával
Témavezető:
Dr. Horváth András - Dr. Katona István
Összefoglaló
Adatok feltöltés alatt
Miczán Vivien
Miczán Vivien
Három TDK dolgozatot készítettem egyetemi tanulmányaim alatt, és a munkafolyamatok során nagyon hasznos tapasztalatokra tettem szert mestereim révén: hogyan tervezzünk, kivitelezzünk kísérleteket, méréseket, hogyan fogalmazzuk meg a mondanivalónkat pontosan, lényegre törően, érthetően, ezt hogyan tegyük érdekessé mások számára is. A most TDK-zóknak azt üzenem, hogy örüljenek minden piciny felfedezésnek, amivel hozzátehetnek a dolgozatukkal a tudományterületükhöz, több kérdést.
Curriculum Vitae
Középiskolai tanulmányaimat az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium angol nyelvi előkészítő tagozatán végeztem. Itt született az a pályamunkám, amellyel később részt vehettem a 2011-es OTDK-n. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán molekuláris bionika szakon szereztem BSc diplomámat “In silico módszerek gyógyszer-metabolizmus vizsgálatára” című szakdolgozatommal, majd ugyanott folytattam az egyetemi képzést orvosi biotechnológia mesterszakon, a diplomamunkám címe: “A szuperrezolúciós STORM képalkotás felhasználása
az idegtudományban”. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel eddigi tanulmányaim során számos lehetőségem nyílt belekóstolni külföldi tudományos műhelyek munkáiba: szakmai gyakorlatomat a Zürichi Egyetemen tölthettem egy rendszerbiológiai laboratóriumban, végezhettem in vitro metabolizmus méréseket szakdolgozatomhoz a Ljubljanai Egyetemen, és bepillanthattam a heidelbergi Európai Molekuláris Biológiai Központ és a rehovoti Weizmann Intézet életébe is, ezek mind-mind nagyon motiváló és hasznos tapasztalatok voltak.

Jelenleg a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Molekuláris Neurobiológiai Laboratóriumában dolgozom az endokannabinoid rendszer alkotóinak szuperrezolúciós mikroszkópiával történő vizsgálatán.
Dr. Horváth András
Dr. Horváth András
A TDK úgy vélem valahol kutatás és az oktatás között helyezkedik el, s emiatt rendkívül jól illik karunk célkitűzéséhez, profiljához. Remek dolog közösen dolgozni egy érdeklődő hallgatóval, s közben mindketten tanulunk egymástól, s ilyen munkák által lehet legjobban feléleszteni a diákokban a kutatás iránti kedvet.
Dr. Katona István
Dr. Katona István
Adatok feltöltés alatt