540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2013
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
biológia
Kanta Eszter
Multidrog-rezisztens rákos sejtekre szelektíven toxikus vegyületek azonosítása, csoportosítása, és hatásvizsgálata
Témavezető:
Dr. Gáspári Zoltán - Dr. Szakács Gergely
Összefoglaló
A rosszindulatú daganatos megbetegedések gyógyítása napjainkban az orvostudomány egyik fontos megoldandó feladata. Kezelésére az egyik leghatékonyabb eljárás a kemoterápia lehetne. A gyógyszerekkel szemben azonban a rákos sejtek gyakran képesek rezisztenciát kifejleszteni, ami miatt azok nem tudják kifejteni a hatásukat. Ilyen védekező mechanizmus a P-glikoprotein fehérje (Pgp) nagymértékű expresszálása. Ez a fehérje az egészséges szervezetben az élettanilag fontos védővonalak mentén fejeződik ki (pl. vér-agy gát), és megvédi a szervezetet az idegen molekuláktól. A rezisztens rákos sejtek túlexpresszálhatják ezt a fehérjét, amely így képes a kemoterápiás gyógyszereket kipumpálni, és a sejt túlélését biztosítani. A Pgp széles szubsztrátspecificitása miatt az ilyen sejtek ellenállnak a legtöbb ma használatos gyógyszernek, így ezeket multidrog-rezisztens (MDR) rákos sejteknek nevezzük. Megoldást nyújthatnak a problémára olyan vegyületek, amelyek specifikusan a magas Pgp-szinttel rendelkező sejteket képesek elpusztítani.

Az NCI Developmental Therapeutics Program (DTP) adatbázisában található citotoxicitási adatok kiértékelésével, a toxikusság és a Pgp mennyisége között fennálló korreláció felvételével olyan vegyületeket azonosítottam, melyek toxicitása a Pgp expresszió mértékével arányos. Az ún. MDR-szelektív vegyületek annál hatékonyabbak, minél nagyobb az adott sejt Pgp expressziója. A szűrésen átment molekulákat szerkezetük alapján csoportosítottam, aminek eredményeként különböző kemotípusokat határoztam meg.

Az in silico keresésből eredményül kapott vegyületeket különböző sejtvonalakon teszteltem, majd a tesztek eredményének ismeretében kiválasztottam a legnagyobb szelektivitással rendelkező molekulát további in vitro tesztelésre: HCT-15 humán vastagbélrák sejtvonalat kezeltem több hónapig a kiválasztott szerrel. Célom az volt, hogy csökkenjen a rezisztens sejtvonalban a Pgp-expresszió, így az eredetileg rezisztens sejtek elpusztíthatóvá váljanak hagyományos kemoterápiás gyógyszerrel. A kísérlet sikeresnek bizonyult, a sejtek Pgp expressziója jelentősen lecsökkent, és a kezelés befejeztével sem tért vissza a kezdeti szintre. Eredményeimet a Pgp funkcióját mérő Calcein-efflux esszével, sejtfelszíni epitóphoz kötődő antitestes jelöléssel, citotoxicitási esszékkel, RNS-méréssel (qPCR), és fehérje méréssel (Western blottal) igazoltam.
Kanta Eszter
Kanta Eszter
Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy lehetőségem nyílt már az első év után csatlakozni egy kutatócsoport munkájához. A TDK munkának köszönhetően részletes, alapos gyakorlati tudásra tettem szert, amire az egyetemi oktatás keretein belül nem volt lehetőségem. Úgy látom, hogy a karrierem szempontjából ez hatalmas előnyt fog jelenteni. Mindenkinek azt javaslom, hogy keresse az ilyen lehetőségeket, hogy minél több gyakorlati tapasztalattal tudjon majd szakdolgozato(ka)t írni, illetve nagyobb tapasztalata legyen, amikor majd az álláskeresésre kerül a sor.
Curriculum Vitae
Tanulmányok:

2004 – 2010 Patrona Hungariae Gimnázium, Budapest

2010 – 2014 PPKE ITK molekuláris bionikai mérnök BSc, diploma címe: MDR-szelektív vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű rendszerben

2014 – PPKE ITK orvosi biotechnológia MSc

Szakmai tevékenység:

2011 július – 2014 január MTA TTK Enzimológiai Intézet, Membrán fehérje kutatócsoport (Lendület), TDK hallgató és szakdolgozó gyakorlat

2014 augusztus – 2014 szeptember Német Rákkutató Intézet (DKFZ), Erasmus szakmai gyakorlat
Dr. Gáspári Zoltán
Dr. Gáspári Zoltán
Adatok feltöltés alatt
Dr. Szakács Gergely
Dr. Szakács Gergely
Adatok feltöltés alatt