540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2013
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
műszaki
Tóth Eszter
Mikrokeverők tervezése és összehasonlítása a COMSOL modell segítségével
Témavezető:
Dr. Fürjes Péter - Dr. Iván Kristóf
Összefoglaló
Az orvosi diagnosztikában alkalmazott tesztek egyre több betegség, elváltozás kimutatását teszik lehetővé, ugyanakkor laboratóriumi körülményeket, speciális képzettséget, infrastruktúrát, gyakran drága laboratóriumi eszközöket igényelnek. A mikrofluidika egyik célja integrálható, hordozható, kevés mintával dolgozó diagnosztikai eszközök létrehozása, a drága és időigényes laboratóriumi vizsgálatok helyettesítésére. Az úgynevezett Lab-On-a-Chip eszközök egyetlen chipen számos laboratóriumi feladatot ellátnak, amelyek alapját a minta mozgatása, reagáltatása és keverése jelenti.
A mikrokeverők tervezése új mérnöki feladat, hiszen a 10-100 µm-es mérettartományba eső mikrocsatornákban az áramlás mindig lamináris, a meglévő makroskálájú keverőket nem lehet egyszerűen lekicsinyíteni mikroskálájú eszközökhöz. A dolgozatban 3 különböző mikrokeverő struktúrával (T-, halszálka- és az ún. beharapott keverő) végzett számítógépes szimulációk segítségével bemutatjuk a leghatékonyabb eszközöket, és javaslatot teszünk a geometria tökéletesítésére a minél hatékonyabb keverés érdekében. Több módszert bemutatunk a keverés jóságának vizuális és számszerű értékelésére, a különböző felépítésű keverők eredményeinek összehasonlítására. A sikeres számítógépes tervezés után az MTA TTK MFA MEMS laborjában megépített keverővel végzett fluoreszcens mérések eredményei alapján verifikáljuk a numerikus modellt. Az eredményeink hozzájárulnak a mikrokeverővel integrált Lab-On-a-Chip eszközök további fejlődéséhez, hatékonyságuk növeléséhez.
Tóth Eszter
Tóth Eszter
2010-ben kezdtem el mikrofluidikával foglalkozni a felügyelt önálló tanulás tantárgy keretei között az MTA TTK MEMS laboratóriumával együttműködve. Már ennek során kezdett körvonalazódni a későbbi témám, a mikrokeverők vizsgálata. A témán dolgozva először önálló laboratórium dolgozat, majd kari TDK dolgozat született, ami továbbjutva OTDK-ra második helyezést ért el. A téma aktualitását az mutatja, hogy számos konferencia poszter készült a részfeladatokból, nemzetközi projektben vettünk részt és folyóiratcikket is írtunk lezárásként. Szerintem a TDK-n való részvétel nagy segítséget jelent a szakdolgozat és később a diplomaterv írásánál. A hallgatók a kutatás és dolgozatírás során elsajátíthatják azt a tudományos nyelvet, amin később majd kollégáikkal is tudnak kommunikálni, a konferencia során pedig visszajelzést kapnak elvégzett munkájukról és téma aktualitásáról is, mely jó alap lehet a későbbi tanulmányokhoz, tudományos karrierhez.
Curriculum Vitae
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 2000-2008
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2008-2012
Információs Technológiai és Bionikai Kar
Diploma: molekuláris bionikus – kitüntetéses
Szakdolgozat: Mikrokeverők tervezése és összehasonlítása a COMSOL modell segítségével
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2012-2014
Információs Technológiai és Bionikai Kar
Diploma: okleveles info-bionikus mérnök – kitüntetéses
Diplomaterv: Vér alakos elemeinek viselkedése funkcionális mikrofluidikai szerkezetekben
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2014 –
Információs Technológiai és Bionikai Kar
Multidiszciplináris Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola
Téma: Funkcionális mikro- és nanofluidikai szerkezetek
Dr. Fürjes Péter
Dr. Fürjes Péter
Adatok feltöltés alatt
Dr. Iván Kristóf
Dr. Iván Kristóf
Adatok feltöltés alatt