540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2013
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
műszaki
Bérces Zsófia
Szilícium alapú fluidikus csatornával ellátott mélyagyi elektródok karakterizációja
Témavezető:
Dr. Pongrácz Anita - Dr. Ulbert István
Összefoglaló
A szilícium (MEMS) technológia alkalmas olyan csatornával ellátott mikrométeres mérettartományba eső tűk kialakítására is, melyek segítségével viszonylag kis szövetkárosító hatással, nagy térbeli pontossággal juttathatóak kémiai anyagok az élő szövetbe.
Nagy előnyt jelent, ha egyetlen eszközbe integrálhatóak a kémiai adagolásra, és az elektromos mérésre, illetve ingerlésre alkalmas egységek, így egy rendkívül széleskörűen alkalmazható eszköz állhat a kutatók, és később talán a klinikusok rendelkezésére.
A dolgozat témája a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézetében kifejlesztett szilícium alapú, fluidikus csatornával is ellátott multielektródok karakterizációja. Áttekinti a korábban készült, ehhez hasonló eszközök szakirodalmát, majd kitér az eszköz tervezését, és kivitelezését illető kérdésekre, ezt követően pedig az elkészült tűk elektromos, illetve fluidikus karakterizációját részletezi majd. A kísérleti eredmények ismertetése után a felhasználás lehetőségeit mutatja be.
Bérces Zsófia
Bérces Zsófia
A TDK munka fontos része lehet a kezdeti tudományos tevékenységnek, segít megerősíteni az önálló kutatómunkához szükséges kompetenciákat, segítségével elsajátítható a tudományos publikációk mind írás- mind szóbeli nyelvezete, és nem utolsó sorban elősegíti a színvonalas diplomamunka elkészültét. TDK munkámnak köszönhetően betekintést nyerhettem egy kutatóintézet munkájának mindennapjaiba. A MEMS technológiával és munkafolyamatokkal, tisztatéri munkával, minősítő mérési módszerekkel való megismerkedés és a kapcsolatépítés a szakmában elismert kutatókkal megalapozta a doktori kutatóhelyemet és munkámat.
Curriculum Vitae
Tanulmányok:
Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Budapest

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar - 2012. molekuláris bionikus mérnök BSc. diploma - Diszlexiafaktorok vizsgálata multivariáns módszerekkel

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar- 2013. Info-bionikus mérnök MSc. diploma - Szilícium alapú fluidikus csatornával ellátott mélyagyi elektródok karakterizációja

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar Multidiszciplináris Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola, Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet PhD hallgató - Agyi elektródok fejlesztése
Dr. Pongrácz Anita
Dr. Pongrácz Anita
Adatok feltöltés alatt
Dr. Ulbert István
Dr. Ulbert István
Adatok feltöltés alatt