540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2013
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
informatika
Szalai Szilárd
Emberi szemmozgás-kísérleteken alapuló modell a látvány lényegi kiértékelésére
Témavezető:
Dr. Szirányi Tamás - Dr. Vidnyánszky Zoltán
Összefoglaló
Az emberi szemmozgás algoritmikus úton történő becslése egy fontos kutatási terület. A jelenleg elfogadott modell értelmében a látás egy olyan összetett folyamat, amelyet a látóterünkben levő kép tulajdonságai mellett belső, kognitív tényezők is befolyásolnak. A folyóiratokban bemutatott módszerek legtöbbje azonban tisztán a kép struktúrájából kiindulva közelíti meg a problémát.

Ebben a munkában megkíséreltem túlmutatni ezeken a módszereken kognitív tényezők integrálásával. A modell emberi szemmozgás-kísérletekre épül, amelyek tanítási és tesztelési célt szolgáltak. Első lépésben egy fejre szerelhető szemkövető készülékkel tanuló videókat rögzítettünk, amelyek képkockáin képi leírókat detektáltam. Ezeket klaszterezve kezelhető mennyiségű adatot kaptam. Az így nyert mesterséges kiugró pontokat emberi szemmozgási mintákkal együtt statisztikai modellbe illesztettem. Ez a megközelítés olyan gráfok bejárásán alapul, amelyeket a humán mérések során nyert valószínűségi adatok alapján építettem fel. A modell becslést ad arra, hogy adott képen melyek azok a részek, amelyek vonzzák a tekintetet. Az eredmények kiértékeléséhez újabb kísérleteket végeztem, amelyben alanyok szemmozgását rögzítettem bizonyos feladatok elvégzése közben. A modellt különböző képi leírók kezelésére készítettem fel.

Munkám célja az volt, hogy egy új megközelítés szerint adjak becslést a tekintet útjára. Modellem széles körű alkalmazási lehetőségeket hordozhat magában. Az eredmények kiértékelésénél azt találtam, hogy a módszer sikeresen ad becslést a tekintet útjára, ráadásul könnyen paraméterezhető egy-egy konkrét alkalmazási terület igényei szerint.
Szalai Szilárd
Szalai Szilárd
Minden felsőoktatási hallgató számára adott a lehetőség, hogy bekapcsolódjon valamilyen érdeklődésének megfelelő tudományos munkába. Ezek rendszerint olyan témakörök, amelyekben napjaink leginkább kutatott problémáira kereshetünk mi magunk is válaszokat. A TDK munka nagyon jó lehetőséget kínál egy adott terület megismerésére, a témában való elmélyedésre és kreatív alkotásra. A kitartó munka előbb-utóbb meghozza gyümölcsét: egy jól megírt TDK dolgozat nemcsak a szakdolgozat vagy mérnöki terv kiváltására alkalmas, hanem lehetőséget teremthet akár publikálásra, nemzetközi konferenciákon való részvételre is. Saját tapasztalatomból mondom, hogy pályakezdésnél egy eredményes TDK dolgozat hatalmas előnyhöz juttatja annak szerzőjét.
Curriculum Vitae
2002 – 2008 Ferences Gimnázium, Szentendre

Érettségi bizonyítvány: kitűnő

2008 – 2012

Molekuláris bionika mérnöki BSc

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Információs Technológiai Kar

Diploma minősítése: jeles

2013

Erasmus ösztöndíj

Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

2012 – 2014

Info-bionika mérnöki MSc

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Információs Technológiai Kar

2013. október – 2014. január

GE Healthcare

Szoftverfejlesztő gyakornok

2014. február – jelenleg is

GE Healthcare

Junior Szoftverfejlesztő
Dr. Szirányi Tamás
Dr. Szirányi Tamás
Minden diák számára fontos pillanat az, amikor a tanulmányai közepén arra kérik: tanultál eleget, most mit tudnál Te
hozzá tenni? Ilyenkor értékelődik át az addigi tudomány, kerülnek a helyükre a nehéznek vélt ismeretek. Diáknak és
konzulensnek egyaránt varázslatos pillanat az, amikor közösen kezdenek gondolkodni, és kibontakozik valami új,
elkezdődik egy új szellemi pálya. Aztán jönnek az első nehézségek, a hipotézisek próbái, új gondolatokkal, egy ideig
távolodni látszó, majd egyre közeledő célokkal. Aztán a felfedezés öröme, hogy egy gondolat életre kelt, az ötlet
működik.
Ennek a történetnek az alapja a stabil háttértudás, amiért meg kell küzdeni, hogy valóban a sajátunké tegyük. Hiába
azonban ez a biztos háttér, a kreatív gondolkodásban soha, semmi nem ismétlődik meg: a konzulensnek minden tehetséges
diákkal újra kell kezdeni. És mi más adhatna nagyobb serkentő erőt egy diáknak, immár egy fiatal kutatónak, mint az,
hogy eredményével hozzátesz valamit a múlthoz, miközben kutatja a jövőt?
Dr. Vidnyánszky Zoltán
Dr. Vidnyánszky Zoltán
Adatok feltöltés alatt