540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2007
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
informatika
Tisza Dávid - Vizi Péter
QoS útvonalválasztási algoritmusok IP hálózatokban
Témavezető:
Dr. Levendovszky János
Összefoglaló
A dolgozat a csomagkapcsolt (IP) hálózatok útvonal-keresési protokolljainak optimalizálásával foglalkozik. A kihívás az útvonalkeresés véletlen gráfokon előírt minőségű szolgáltatás nyújtásához (QoS routing), ahol a linkleírók valószínűségi változók, amit a protokollok aggregált információ meghirdetése illetve a véletlenszerűen változó forgalom motivál. A dolgozat azon útvonal keresési feladatot vizsgálja részletesen, amely maximális valószínűséggel garantálja a végpontok közti késleltetés előírt küszöb alá esését. Erre az NP teljes feladatra új, polinomiális időben futó algoritmusokat fejlesztettünk ki, amelyek a normális közelítésen illetve a nagy eltérések elméletén alapulnak. A kidolgozott módszer lényege, hogy egy olyan mértéket kerestünk a feltételezett eloszlások leírására, amivel a különböző esetek visszavezethetőek a tradicionális útvonalkereső eljárásokra. Nem additív leírókra ez a mérték megszorítások nélkül létezik, míg additív típusúak esetén gaussi approximációt vagy a farokeloszlásra vonatkozó becsléseket alkalmazzuk.

A dolgozat másik fő témája a link állapotok meghirdetési protokolljának (LAS) optimalizálása információelméleti mértékek alapján. Ezzel jelentősen csökkenthető az ún. jelzési sávszélesség, azaz a kihasználtság növelhető. Ilyenkor a forgalmat Markov Modulált Poisson folyamattal modellezzük, míg a link késleltetés egy M/M/1 sorállási modell alapján vizsgálható. Az optimalizálás célkitűzése az, hogy egy adott forgalmi folyamat mellett a lehető legkisebb jelzési sávszélességet használjunk el egy adott biztonságú útvonalkeresés mellett. A jelzési sávszélesség és az útvonalkeresés minősége a link-, illetve a jelzési entrópiákkal határozhatóak meg. Megmutattuk, hogy a hálózat kihasználtságának a maximalizálása egy kényszeres optimalizálási feladatra vezethető vissza,a mely az entrópiák alapján megoldható.

Az eredményeket az elméleti levezetések mellett szimulációkkal is verifikáltuk egy csomagszintű hálózat-szimulátor megírásával. A szimulációkat MATLAB programmal végeztük.
Tisza Dávid
Tisza Dávid
Az OTDK-n való részvétel egy rendkívül jó alkalom volt arra, hogy egyetemistaként elkezdjem elsajátítani, hogyan kell egy csapatban egy teljes projektet
végigvezetni az elméleti problémafelvetéstől a kivitelezésig és a mérések validálásáig.
Ennek a munkának köszönhetem hogy a konzulensemmel együtt dolgozhattam a doktori iskolában és elsajátíthattam tőle és az általa irányított téma feldolgozása során a precíz algoritmikus gondolkodás lépéseit.
Az OTDK dolgozat és a hozzá tartozó szimulációs környezet kialakítása során kezdődött el az az út, ahol szert tettem hasznos és naprakész szoftvertechnológiai és projektszervezési ismeretekre is.
Ezeket az eszközöket használom most is nap mint nap a munkám során. Ezek többek között, a teljesség igénye nélkül: a kritikus és analitikus gondolkodásmód, bonyolult rendszerek komponensszintű megértésének a képessége, konkrét programozási nyelvek ismerete, verziókezelő rendszerek használata, algoritmikus probléma megoldási képesség.
Azon túl, hogy az OTDKn való részvételt kiváltságnak tekintem, hálás vagyok, mert tudom hogy a velem együtt dolgozó emberek nélkül ez az eredmény sohasem jöhetett volna létre.
Így külön köszönetet szeretnék mondani Vizi Péter szerzőtársamnak és barátomnak, valamint konzulensemnek Dr. Levendovszky Jánosnak.
Curriculum Vitae
Tisza Dávid vagyok, Miskolcon születtem 1983-ban.
Középiskolai tanulmányaimat Miskolcon a Fráter György Katolikus Gimnáziumban végeztem kitűnő minősítéssel 1998-tól 2002-ig.
Ezután 2002-ben jelentkeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karára, ahova felvételt nyertem.
Azért választottam ezt az intézményt, mert fontos volt számomra az élő katolikus közösség, a színvonalas
oktatás és annak a lehetősége hogy az értékrendet amit otthonról hozok, élhessem és továbbadhassam.
A tanulmányaimat summa cum laude végeztem 2007-ben.
Ugyan ettől az évtől a kar doktori iskolájának vagyok hallgatója.
A 2008-2009-es tanévet a University of Notre Dame amerikai egyetemen folytattam kutatói munkát egy ösztöndíj segítségével, ahol
vezetéknélküli szenzor hálózatokkal, új kommunikációs protokollokkal és szoftver definiált rádióval foglalkoztam.
A disszertációmat kommunikációs hálózatokban előforduló problémák neurális hálózatok által szuboptimálisan megoldhatóságából írtam.
Jelenleg az Ericsson Magyarország kft. munkatársa vagyok, ahol A Multimedia Gateway csoportban dolgozom, fejlesztőként.
Vizi Péter
Vizi Péter
A TDK munka lehetőséget adott számomra, hogy megismerkedjem a kutatói munka és módszerek alapjaival. Ekkor még tét nélkül lehet kipróbálni, hogy milyen egy tudományos téma feldolgozása, a határok megismerése. Felejthetetlen érzés, amikor megfeszített munka után, a konzulenssel és kutató társakkal végre olyan eredményre jutunk, amely újdonságértékével - bármely picit is - távolabb mozgatja ezeket a határokat.
Nagy segítségemre volt a TDK a diplomamunkám megalapozásában és a doktori kutatás témám kiválasztásában is. Számomra igen izgalmas volt a dolgozat elkészítése, megalapozta érdeklődésemet a kutatói pálya iránt.
Curriculum Vitae
1994 - 2002. Fráter György Katolikus Gimnázium, Miskolc
Végzettség: érettségi

2002 - 2007. Pázmány Péter Katolkikus Egyetem, Információs Technológiai Kar
Végzettség: Műszaki Informatikus Mérnök
Diplomamunka: QoS útvonalválasztási algoritmusok IP hálózatokban
Témavezető: Dr. Levendovszky János

2007 - 2011. Pázmány Péter Katolkikus Egyetem, Interdiszciplináris Műszaki Tanulmányok Doktorik Iskola
Kutatási téma: Optimalizálás vezetéknélküli szenzoriális hálózatokban
Témavezetők: Dr. Levendovszky János, Dr. Roska Tamás

2011 - Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.
Listed Sales and Trading Technology.
Dr. Levendovszky János
Dr. Levendovszky János
Adatok feltöltés alatt