540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2013
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
informatika
Bura Pál - Egervári Csanád
Mobiltechnológia a bionikában
Témavezető:
Dr. Erőss Lóránd - Dr. Oláh András - Tihanyi Attila
Összefoglaló
A felgyorsult technológiai fejlődés nyomán a klasszikus tudományágak határterületein szükségszerűen új diszciplínák születnek. Egy ilyen terület a bionika is, amely a biológia és az elektronika szavak összetételéből keletkezett, és az élő anyag és a villamosmérnöki tudományterületek közvetlen találkozásánál jött létre. A bionika néhány jellemző platformja: az orvos-biológiai képalkotó eljárások; az egy chip-re integrált komplex laboratóriumi feladatokat megoldó rendszerek; a bionikai interfészek és testbe épített szimbiózisok; a protézisek és más rehabilitációs eszközök, valamint a testközeli érzékelő-rádiókommunikációs hálózatok.

Az infokommunikációs technológiák egyik leginkább fejlődő, és várhatóan további szerteágazó fejlődést generáló területe a mobiltechnológia. Az okostelefonok megjelenésével olyan folyamatosan hozzáférhető szenzorikus és számítási kapacitás áll rendelkezésre a felhasználók közvetlen közelében, amelyen számtalan, eddig platform hiányában nem implementálható alkalmazás valósítható meg. A dolgozat középpontjában éppen azok az egészségügyi, orvosi célú mobil technológiákon megvalósuló megoldások állnak, amelyek kijelölhetik a mobiltechnológia szerepét a bionikában.

A dolgozat legfőbb eredménye egy olyan orvosi alkalmazás létrehozása, amely orvosi távjelenlétet biztosít beültetett gyógyszeradagoló pumpával élő betegek számára. A feladat direkt gyakorlati motivációját az jelentette, hogy egy olyan okostelefon alapú megoldásra volt szükség, amelynek segítségével az orvos távjelenlétet tud biztosítani az implantátummal ellátott betegeknek akár rutin kontroll vizsgálat során, de a terápia módosítása vagy akut életmentő helyzetekben olyan helyen is, ahol nincs képzett szakszemélyzet a neuromodulációs eszközök programozására.

Az implantált gyógyszeradagoló pumpa és a programozó eszköze között kb. 10 cm-t áthidaló induktív csatolással biztosított a kommunikáció, amiről a konkrét orvosi eszközök esetén a szükséges információ nem állt rendelkezésre. A fejlesztés során szükséges hardver és szoftver elemek megvalósítása során a kommunikációs protokoll mérés alapú lehallgatására kellett szorítkozni.

A dolgozat leírja a rendszer kifejlesztésének menetét, a mobil kliens felépítését, valamint a hardver-eszköz tervezését és illesztését. A megvalósított rendszer alapján, más, hasonló architektúrát igénylő alkalmazások is kifejleszthetőek, melyeket a dolgozat szintén ismertet.
Bura Pál
Bura Pál
A TDK több szempontból is hasznos. Egyrészt remek tapasztalatszerzési lehetőség, másrészt pedig egy jó helyezés szépen mutat az önéletrajzban, arról nem is beszélve, hogy akár szakdolgozatnak is el lehet fogadtatni. Mindenkinek ajánlom, hogy kezdjen bele, és ha nem is ér el helyezést, akkor is ott lesz egy kész dolgozat, amelyet aztán könnyedén alapul lehet venni önálló laboratóriumnál, mérnöki tervnél, vagy akár a diplomamunkánál.
Curriculum Vitae
A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem 2009-ben, ezután a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán kezdtem meg felsőoktatási tanulmányaimat a Mérnökinformatikus alapképzésen, ahol az Infobionika, érzékelő számítógépek és robotok témacsoport felé szakosodtam. A mesterképzés en azonban már a Szoftver- és nyelvtechnológia szakirányt választottam. Egy ideig Spanyolországban is tanultam, a szakmai gyakorlatomat pedig Olaszországban végeztem. Jelenleg management consulting területen dolgozom.
Egervári Csanád
Egervári Csanád
Egyetemi tanulmányaim során a leghasznosabb, legtanulságosabb feladatomnak, projektemnek ezt a TDK munkát tekintem. Szerintem többet tanultam, fejlődtem az elkészítése során, mint bármilyen tantárgy, vagy önálló laboratórium keretében. Érdemes olyan témát választani, amit az ember hosszabb időn keresztül is szívesen és kitartóan tud folytatni.
Curriculum Vitae
1991-ben születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a Budapesti Piarista Gimnáziumban végeztem, itt érettségiztem 2009-ben. Még ebben az évben elkezdtem a PPKE ITK Mérnök Informatikus BSc képzését. 2013-ban végeztem az alapképzéssel, szakdolgozatom címe: "Mobiltechnológia a bionikában - A mobiltechnológia megjelenése orvosi alkalmazásokban". 2013 tavaszán egy félévet Barcelonában töltöttem Erasmus hallgatói mobilitási program keretében. 2014 nyarán 3 hónapos szakmai gyakorlatot végeztem az ilmenaui Fraunhofer IDMT Intézetben, Németországban. Jelenleg is mesterszakos hallgató vagyok, várhatóan 2015-ben fogok diplomázni.
Dr. Erőss Lóránd
Dr. Erőss Lóránd
Adatok feltöltés alatt
Dr. Oláh András
Dr. Oláh András
Feledhetetlen pillanat, amikor kopogtatnak az ajtón, és a belépő Hallgató közli, hogy szeretne kutató munkát végezni. Persze gyakran bátorítani és biztatni kell a Hallgatókat, hogy ezt az első lépést megtegyék, de aztán gyakran előfordul, hogy olyan lendületre tesznek szert, amihez a konzulensnek is magasabb fokozatba kell kapcsolnia. A tudományos célkitűzések megfogalmazása után, a közös kutatómunka egyik legizgalmasabb része, amikor az már eredményeket is produkál. Később, az eredmények - fáradtságos, de szükséges - dokumentálása után az elkészült dolgozatra kapott pozitív-negatív opponensi bírálatok megválaszolása jelent kihívást, majd a TDK konferencián az eredmények hatékony prezentálása okoz némi izgalmat. És ez utóbbiak még erőteljesebben jelentkeznek, amikor a dolgozat továbbjut az OTDK konferenciára. Köszönöm, hogy részese lehettem és lehetek ennek a kalandnak.
Tihanyi Attila
Tihanyi Attila
Adatok feltöltés alatt