540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2011
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
kémiai és vegyipari
Miczán Vivien
Egy újabb fémkor hajnalán
Témavezető:
Összefoglaló
Környezetünkben egyre inkább növekszik a fémtárgyak száma, ezzel párhuzamosan az antropogén hatásoknak hála növekszik a vizek, a levegő, s így a bioakkumuláció révén az élőlények fémtartalma is. A biogén elemek szükségesek a szervezet működéséhez (Na+, K+, Ca2+, nyomelemek, stb.), ám például a nehézfémek(Pb,Hg,Ni) kifejezetten károsak lehetnek, enyhébb esetben allergiás reakciókat, súlyosabb esetben mérgezést indukálhatnak.Ezen allergiás és toxikus reakciók mechanizmusa és okai még nem teljesen tisztázottak. Dolgozatomban megkísérlem körüljárni a fémallergia kialakulásának lehetséges okait, ehhez a hazai és nemzetközi szakirodalmat valamint egy saját felmérést hívok segítségül. Ezen kívül modellezni kívánom az embereket érő környezeti fémterhelést is, tehát a tápcsatornán, a légzőszervrendszeren illetve a bőrön keresztül való szervezetbe jutást.

Korábban már vizsgáltam egyes biogén fémek koncentrációváltozásait a levegőben harmatvizsgálatok segítségével. Most ezen vizsgálódást terjesztettem ki néhány allergén nehézfémre is, (pl. katalizátorfémekre, mint a nikkel, platina, ólom stb.), ennek keretén belül csapadék- és ülepedő pormintákat véve a Miskolci Egyetemen HPLC módszerrel, illetve atomabszorpciós spektrofotométerrel mértük az adott minták fémtartalmát.

A környezeti terhelést szerettem volna tanulmányozni, ezért egymástól eltérő jellegzetességet pl. különböző közúti terhelést, eltérő domborzatot, esetlegesen eltérő agrokultúrát mutató mintavételi helyeken gyűjtöttem vizsgálati adataimat.

Állati szövetekkel végzett inkubációs kísérletekben megfigyeltem az adszorpciós és diffúziós folyamatokat, amelynek eredményeiből próbáltam következtetni ezzel analóg emberi allergiás, vagy mérgezési esetekre.

Vizsgálataim célja, hogy felhívjam környezetem figyelmét a növekvő, egyre több különleges helyzetet eredményező fémterhelésre, az esetlegesen ebből eredő allergiás, vagy toxikus hatásokra.
Miczán Vivien
Miczán Vivien
Három TDK dolgozatot készítettem egyetemi tanulmányaim alatt, és a munkafolyamatok során nagyon hasznos tapasztalatokra tettem szert mestereim révén: hogyan tervezzünk, kivitelezzünk kísérleteket, méréseket, hogyan fogalmazzuk meg a mondanivalónkat pontosan, lényegre törően, érthetően, ezt hogyan tegyük érdekessé mások számára is. A most TDK-zóknak azt üzenem, hogy örüljenek minden piciny felfedezésnek, amivel hozzátehetnek a dolgozatukkal a tudományterületükhöz, több kérdést.
Curriculum Vitae
Középiskolai tanulmányaimat az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium angol nyelvi előkészítő tagozatán végeztem. Itt született az a pályamunkám, amellyel később részt vehettem a 2011-es OTDK-n. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán molekuláris bionika szakon szereztem BSc diplomámat “In silico módszerek gyógyszer-metabolizmus vizsgálatára” című szakdolgozatommal, majd ugyanott folytattam az egyetemi képzést orvosi biotechnológia mesterszakon, a diplomamunkám címe: “A szuperrezolúciós STORM képalkotás felhasználása
az idegtudományban”. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel eddigi tanulmányaim során számos lehetőségem nyílt belekóstolni külföldi tudományos műhelyek munkáiba: szakmai gyakorlatomat a Zürichi Egyetemen tölthettem egy rendszerbiológiai laboratóriumban, végezhettem in vitro metabolizmus méréseket szakdolgozatomhoz a Ljubljanai Egyetemen, és bepillanthattam a heidelbergi Európai Molekuláris Biológiai Központ és a rehovoti Weizmann Intézet életébe is, ezek mind-mind nagyon motiváló és hasznos tapasztalatok voltak.

Jelenleg a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Molekuláris Neurobiológiai Laboratóriumában dolgozom az endokannabinoid rendszer alkotóinak szuperrezolúciós mikroszkópiával történő vizsgálatán.