540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2011
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
műszaki
Raska István
Rangefinder képalkotó rendszer elméletének és gyakorlatának kidolgozása
Témavezető:
Dr. Földesy Péter
Összefoglaló
Manapság a különféle mérnöki tudományokban nagyon fontos szerepet kap a pontos távolságmérés, kezdve a földmérésektől a nagy precizitást és gyorsaságot igénylő fizikai kísérletekig. Kezdetben a méréseket egyszerű optikai úton hajtották végre a fókuszpont meghatározásával, de manapság a lézeres távolságmérő berendezések jelentik a technika csúcsát. A technikai fejlődés olyan irányban halad, hogy már nem csak egyetlen pont, hanem egy sík, sőt, egy két dimenziós kép minden képpontjának a megfigyelőhöz mért távolságát is egyszerre meg lehet határozni. Ez utóbbi módszernek is különféle technikai megvalósításai léteznek, de még mind a mai napig kutatások tárgyát képezik az implementációk tökéletesítése és újak kifejlesztése.

Dolgozatom témájául is egy ilyen kamera kifejlesztését tűztem ki célul. Ehhez először felkutattam, hogy milyen módszereket használnak a távolság mérésére, és ezeket a módszereket hogyan tudom hasznosítani egy saját fejlesztésű kamera kifejlesztéséhez. Bemutatom az elképzelt eszköz architektúráját, valamint kifejtem az egyes részek működésének elméletét. Ezután következhet a tervezés bemutatása, kapcsolási rajz és layout szinten egyaránt. Végül pedig az elkészült áramkörről adok egy átfogó elemzést, és összefoglalom, hogy milyen felhasználási területei lehetnek egy ilyen eszköznek.
Raska István
Raska István
Magát a dolgozatírást és az OTDK-n való részvételt kihívásként éltem meg; ki szerettem volna próbálni magam tudományos berkekben is, hogy további tapasztalatokat tudjak gyűjteni. A munkaerőpiacra kikerülve azt mondhatom, hogy a befektetett munka egyértelműen meghozta a gyümölcsét. Bárhol is voltam állásinterjún, akár belföldön, akár külföldön, mindig előkerült a tudományos munkásságom, és mindig pozitívumot jelentett az adott pozíció kapcsán, függetlenül attól, hogy ez a munkásságom mennyire kapcsolódik szorosan a felkínált lehetőséghez. Jelenlegi munkám is csak érintőlegesen kapcsolódik az OTDK-dolgozataimhoz, hiszen az ASIC-tervezési folyamat korábbi szakaszán tevékenykedem, de a megszerzett tapasztalat, tudás és látásmód megmaradt és segít az utamon.
Curriculum Vitae
> Tanulmányok:
2000-2006: Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szerencs
- Hatosztályos gimnázium.

2006-2010: Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Információs Technológiai Kar, Budapest
- Mérnök Informatikus Bsc.
-- Fõbb tárgyak: Adatszerkezetek és algoritmusok (C++), Programozási nyelvek és módszerek (JAVA), A szoftvertechnológia alapjai, Digitális rendszerek és számítógép architektúrák, Kommunikációs rendszerek, Mikroelektronika, Programozható VLSI eszközök és érzékelõk
-- C++ és JAVA oktatás
-- Szakdolgozat: “ Rangefinder képalkotó rendszer elméletének és gyakorlatának kidolgozása”

2011: Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium
- Cserediák, Erasmus program
-- Tantárgyak: Design of Electronic Systems, Design of Analog Integrated Circuits, P&D Integrated Electronics
-- Fõbb témák: Analóg és digitális tervezés, fizikai szimulációk, tranzisztor-modellek

2011-2013: Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Információs Technológiai Kar, Budapest
- Elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök
-- Fõbb tantárgyak: Elektronikus kereskedelem, Mobil kereskedelemi, Az elektronikus kereskedelem informatikai eszközei, Bankinformatika, Informatikai rendszerek integrációja, Logisztika
-- Szakdolgozat: “ Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások támogatása SaaS alapokon az Oracle Fusion Middleware eszközeivel”

2011-2013: Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Információs Technológiai Kar, Budapest
- Mérnök informatikus Msc.
-- Fõbb tantárgyak és témák: FPGA alapú tervezés (VHDL), Párhuzamos számítógép-architektúrák, Data Mining, Informatikai rendszerek integrációja
-- Diplomaterv: “ Paraméterezhetõ memória-vezérlõ alrendszer megvalósítása FPGA-n tudományos számítások gyorsítására”

>Szakmai tapasztalat:
2008-2011: Különféle céges megbízók
- PHP programozás
-- Összetett ûrlapok létrehozása SQL-alapú adatbázisok és JavaScript eszközök segítségével
-- Adatok kimentése PDF-be és egyéb formátumokba
-- Különféle bonyolultságú weblapok létrehozása JavaScript, SQL-alapú adatbázis és egyszerûbb AJAX-lekérdezések segítségével

2010: Magyar Tudományos Akadémia – Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
- Nyári gyakorlat
-- Mikroelektronikai tervezés és szimuláció Cadence OrCAD tervezõeszközzel
Mikrokontroller programozása C nyelven, mely a saját tervezésû TDC (Time to Digital Converter) idõmérõ áramkört vezérli

2011: Magyar Tudományos Akadémia – Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
- Nyári gyakorlat
-- Különféle mikroelektronikai szimulációk és mérések GHz-es és THz-es detektorokkal
-- P-n és p-i-n poliszilicium fotodióda szimulációja és mérése
-- A saját tervezésû TDC (Time to Digital Converter) idõmérõ áramkör továbbfejlesztése
-- Távolságmérésre képes képalkotó rendszer tervezésének megkezdése

2012: Nokia Siemens Networks Kft.
- Gyakornok a Nokia kooperatív program keretében
-- Belsõ, változó idõtartamú és nehézségû feladatok
-- Java, PHP, Javascript, MySQL

2013: Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelõ Kft.
- Java/FLEX fejlesztõ
-- Asztali és webes Java alkalmazások fejlesztése és tesztelése
-- Java, Java EE, Flex, PL/SQL

2013-: evosoft Hungary Kft.
- ASIC verification engineer
-- Nagy bonyolultságú digitális áramkörök verifikációja a Siemens AG számára, funkcionális és formális verifikációs módszerek segítségével.
-- Regiszter-space address checks; formális protocol compliance; almodul és toplevel környezetek
-- Specman, SimVision, e, UVM, formal verification, PSL, SVA, VHDL, ClearCase, Cadence Enterprise eszközök
Dr. Földesy Péter
Dr. Földesy Péter
Adatok feltöltés alatt