540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2011
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
műszaki
Laki András
Hidrodinamikai fókuszálás orvosbiológiai folyadékok vizsgálatára
Témavezető:
Dr. Danilo Demarchi - Dr. Iván Kristóf
Összefoglaló
Adatok feltöltés alatt
Laki András
Laki András
Hálás vagyok témavezetőimnek a sok segítségért, melyeket a TDK megírásánál segítettek. Köszönöm a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Molekuláris Biológia és Mikrofluidika Laboratóriumának, a Magyar Tudományos Akadémia MEMS Laboratóriumának és a Torinói Műszaki Egyetem MINES Kutatócsoportjának segítségét az biochipeim megtervezésében, legyártásában, tesztelésében és kiértékelésében. Ezen intézetekben töltött kutatómunka meghatározó fontosságú volt a tanulmányaim előmenetelében. Minden TDKs hallgatónak sok kihívást kívánok, melyek leküzdésével előreléphetnek illetve fejleszthetik saját magukat és intézetüket illetve mindenkit buzdítok a hazai tudományos élet fellendítésére!
Curriculum Vitae
Laki András József vagyok, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségiztem 2005-ben majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Műszaki Informatikus szakot osztatlan képzésben teljesítettem. Az Erasmus során a Torinói Műszaki Egyetemen MSC-t végeztem Orvosbiológus mérnök szakon évfolyamelsőként. A XXX. OTKA Műszaki Tudományi szekció "Energetika, hőtani és áramlástani folyamatok, gépek 2." tagozatában bemutatott “Hidrodinamikai fókuszálás orvosbiológiai használatra” című dolgozatommal első helyest értem el 2011-ben. Tanulmányaim során mikrofluidikával és biochipekbe integrálható elválasztási technológiákkal ismerkedtem meg. Az egyetemi fokozatok megszerzése utána Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar Bionikus számítástechnika szakirányú továbbképzését teljesítettem. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Interdiszciplináris Doktori iskoláját és a Torinói Műszaki Egyetem Híradástechnikai és Elektronikai Doktori iskoláját párhuzamosan végzem. Félévek során több publikáció is született. Hálásan köszönöm intézményeim, konzulenseim, barátaim és családom sok segítségét a fentiek teljesítéséhez. (http://biomicrofluidics.itk.ppke.hu/LakiAndras)
Dr. Danilo Demarchi
Dr. Danilo Demarchi
Adatok feltöltés alatt
Dr. Iván Kristóf
Dr. Iván Kristóf
Adatok feltöltés alatt