540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2011
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
informatika
Csanády István Zsolt
Pszeudóspektrális és véges differencia-módszerek elektrodinamikai szimulációkra GPU-n
Témavezető:
Dr. Csurgay Árpád
Összefoglaló
A parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása
kiemelkedően fontos és kutatott terület. Numerikus módszerek
segítségével számos fontos prob- lémát tudunk modellezni
anélkül, hogy a fizikai megvalósítás költségeit és
időigényét fel kelljen vállalnunk. Az elmúlt évszázadban,
különösen az elmúlt ötven évben megannyi eljárást dolgoztak ki
különböző fizikai problémák meg- oldására. A megoldandó
fizikai problémák között kiemelkedő szerepet játszik az
elektrodinamikai rendszerek numerikus kezelése. Ezen módszerek
között vannak ismertebb, elterjedtebb eljárások, illetve olyanok,
amelyek különböző okok miatt nem terjedtek el annyira.

Ezen tudományos számításokra alkalmazott számítógép
architektúrákban egyre fontosabb szerepet töltenek be a grafikus
kártyák, jelenleg is óriási és egyre növekvő számítási
teljesítményük miatt. Azonban ahhoz hogy ezekre a chi- pekre
hatékonyan implementáljunk numerikus algoritmusokat szignifikáns
változtatásokat kell rajtuk alkalmaznunk.

A dolgozat célja elektrodinamikai szimulációk megvalósítása
grafikus kártyán: a széles körben elterjedt FDTD-Finite Difference
Time Domain módszert, il- letve egy, a kevésbé ismert módszerek
közé tartozó PSTD-Pseudo Spectral Time Domain módszer bemutatása,
megvalósítása GPU-n, és tulajdonsága- inak összehasonlítása
egyéb módszerekkel.
Csanády István Zsolt
Csanády István Zsolt
A TDK ritka lehetőség egy adott témában való elmélyülésre. Nem a
verseny, és a helyezések, vagy az ezek általá nyújtott előnyök a
legfontosabbak, hanem a kutatásaid során, magadtól megszerzett tudás
ami a legértékesebb. Annak ellenére, hogy később nem akadémiai vonalon
helyezkedtem el, a TDK írása során megszerzett ismereteim
felbecsülhetetlenül értékesnek bizonyultak az évek során.
Curriculum Vitae
2002 - 2006 Szent Margit Gimnázium
2006 - 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar
2011 - 2012 Devsigner (startup, alapító)
2012 - 2014 LogMeIn (Senior Software Engineer)
2014 - Shapr (startup, alapító)
Dr. Csurgay Árpád
Dr. Csurgay Árpád
Adatok feltöltés alatt