540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2009
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
informatika
Rák Ádám
Kaotikus Chua áramkörök áramköri realizációjának genetikus algoritmussal segített tervezése
Témavezető:
Dr. Cserey György
Összefoglaló
Az elektronikai áramkörök automatizált tervezése az elmúlt évtizedekben egyre jelentő-
sebb szerepet kap. Kivételes gyorsasággal növekvő cégek, mint pl. a Cadence, Synopsys
és Metor Graphics létezésükkel bizonyítják ezt a technológiai forradalmat. Az integrált
áramköri gyártásban kimagasló szerepet játszó cégek napjainkban egyre nagyobb fontos-
ságot tulajdonítanak az analóg áramkörtervezés automatizálásának.
Az analóg áramkörtervezés izgalmas és érdekes területe a nemlineáris áramkörök terve-
zése. Számos olyan tulajdonsága van ezeknek az áramköröknek, melyek nem, vagy csak
részben vizsgáltak. Ilyen jelenségek a bifurkáció, fraktálok és káosz. A kaotikus áramkörök
egyik legjobban tanulmányozott esete, Chua kaotikus áramköre, mely sok szempontból
figyelemreméltó tulajdonságokkal rendelkezik.
Az általunk alkalmazott módszer egy gyorsabb és megbízhatóbb eljárást ad kaotikus
Chua áramkörök tervezéséhez, mint az ezt megelőző eredmények. Áttekintve az irodalmat,
eddig nagyságrendileg összesen egy tucat áramköri megvalósítás készült, melyek többsége
szabadalommal védett, és jelentős mérnöki tervezői munkát takar. Az általunk megvaló-
sított automatizált tervező rendszer a Chua áramkörben található nemlineáris ellenállás
áramköri realizációját segíti. Egy megadott egyszerű áramkörből és ebben alkalmazott
áramköri alkatrész halmazból kiindulva módosítja az áramkört, amíg egy megadott karak-
terisztikát nem mutat. Az áramkör változtatása alapvetően ellenállások hozzáadásával,
elvételével és azok értékeinek módosításával történik. Az áramkörök tesztelése és kiérté-
kelése SPICE szoftver segítségével valósult meg.
A rendszerrel néhány óra alatt akár több, mint egy tucat új áramkört lehet tervezni. Ké-
pes kezelni a megvásárolható alkatrészek (pl. műveleti erősítők) modelljeit, így valóságban
megépíthető áramköröket kapunk, melyek közül egyet meg is építettünk.
Eljárásunk remélhetőleg a jövőben további más olyan analóg, nemlineáris áramkörök
tervezését is segítheti, melyek megtervezéséhez igen jelentős mérnöki munka szükséges.
Rák Ádám
Rák Ádám
Mivel kezdettől célom volt, hogy doktoráljak, ezért tudatosan arra használtam a TDK adta lehetőséget, hogy ráhangolódjak a tudományos munkára. Több esetben a TDK dolgozat nálam előfutára volt a nemzetközi folyóirat cikknek az adott témában. Ekkor ismertem meg témavezetőmet, aki a TDK után a diploma és a doktori munkámban is témavezetőm lett. Így a TDK nagyban segített elindulni pályámon.
Curriculum Vitae
Gimnáziumi éveimet a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban töltöttem 1996-2004-ig. Műszaki Informatika diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán szereztem 2009-ben. Ugyanebben az évben barátaimmal közösen megalapítottuk a StreamNovation Kft.-t egyetemi spin-off kereteken belül, a tématerületei a cégnek a párhuzamos rendszerek (főleg GPU) köré csoportosulnak. Azóta is ott dolgozom. 2014-ben doktori fokozatot szereztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Multidiszciplináris Műszaki és Természettudományi Doktori Iskolában.
Dr. Cserey György
Dr. Cserey György
Adatok feltöltés alatt