540f65333f57f89e2b954bc4_top_coatofarms_v2.png
540f65135b848513272c60bb_top_ornament_v2.png
2005
543aaffd1b4ea3f7344afcba_1st_prize.png
műszaki
Tar Ákos - Veres József
Humanoid robotláb tervezése és megépítése
Témavezető:
Dr. Takács György
Összefoglaló
A dolgozat egy biped robot létrehozásáról és az ezzel elvégzett néhány alapvető kísérletről számol be.
A témát öt jól elkülöníthető fejezetre osztottuk, amelyek a következők lettek. Az első rész, a "Téma rövid áttekintése" amely ismerteti, hogy miért is van létjogosultsága a biped robotoknak manapság. Emellett egy rövid összefoglalás található azokról a robotokról és laboratóriumokról, amelyek meghatározók ebben a tématerületben a világon. Ezután rátérünk a saját robotunk bemutatására amelyet "A robot felépítése" című fejezettel kezdünk. Itt felsoroljuk a felépítésre vonatkozó tervezési szempontokat, és meg\-próbáljuk a téma emberi vonatkozásait is bemutatni. Majd a "Kapcsolat a külvilággal" című fejezetben bemutatásra kerülnek a roboton alkalmazott aktuátorok és szenzorok pontos leírása.
A "Hardver" fejezetben rátérünk a robot mechanikai felépítésére, és bemutatjuk a működéshez szükséges elektronikai egységeket: master panel, lokális vezérlő, motor vezérlő panel, tápellátás. Továbbá szó van még itt az ezeket irányító mikrokontrollerekről és a köztük lévő kommunikációról is.
A következő részben a hardvert működtető szoftverről van szó, ahol röviden leírjuk, hogy tervezése során mit tartottunk szem előtt. Külön kitérünk a mikrokontrollereken futó alacsonyszintű és a PC-n futtatott magas szintű programok bemutatására is, ahol már megvan a lehetőség a robot teljes és összehangolt irányítására. A következő fejezet éppen ezzel a témával foglalkozik, amelynek címe a "Vezérlés". Az elején található egy rövid áttekintés, majd bemutatjuk a robotunk kétdimenziós kinematikai modelljét. Ezután olvasható a roboton megvalósított statikusan stabil vezérlés ismertetése és a teszteredmények bemutatása.
Tar Ákos
Tar Ákos
Adatok feltöltés alatt
Curriculum Vitae
Adatok feltöltés alatt
Veres József
Veres József
Az OTDK-n való részvétel és méginkább az odavezető út nagyban
hozzájárult ahhoz hogy közelebb kerülhessek a kutatás és fejlesztés
területéhez, hogy közös álmunkat egy járó robotot alkothassunk és
országosan is megmérettethessük magunkat. Innen nem volt kérdés
hogy tanulmányaimat a doktori iskolában folytassam. Majd kutatási
eredményeinkből egy egyetemi spin-off céget alapítsunk.
Curriculum Vitae
1998-2002 Középiskolai tanulmányok
Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola (Szolnok)

2002-2007 Egyetemi tanulmányok
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar (Budapest)

Végzettség: Műszaki informatikus

2009-2011 Szakirányú posztgraduális továbbképzés
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bionikus Számítástechnika Továbbképzés (Budapest)

Végzettség: Bio-informatikai szakmérnök

2007-2012 Doktori tanulmányok
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola (Budapest)

2013- OptoForce Kft,
alapító és CTO
Dr. Takács György
Dr. Takács György
Nagy örömmel dolgoztam együtt a hallgatókkal, mert én is sokat tanultam tőlük.
A mi területünkön sok hasznos tudás apáról fiúra száll....